güne tapan

güne tapan

bk. gün döndü (I)


güne tapan için benzer kelimeler


güne tapan, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'n', 'e', ' ', 't', 'a', 'p', 'a', 'n', şeklindedir.
güne tapan kelimesinin tersten yazılışı napat enüg diziliminde gösterilir.