tapan etmek

tapan etmek

1.bk.tapanlamak (I). 2.Karda yol açmak.


tapan etmek

Yeni ekilen tarlanın tohumunu kapatmak için sürgü çekmek, düzeltmek


tapan etmek

Karda yol açmak, karları küremek.


tapan etmek

Tohum ekildikten sonra tarlayı tapan ile düzeltmek


tapan etmek için benzer kelimeler


tapan etmek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'p', 'a', 'n', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
tapan etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte napat diziliminde gösterilir.