tapan ağacı

tapan ağacı

Eşiğin altına uzatılan kalın ağaç.


tapan ağacı için benzer kelimeler


tapan ağacı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'p', 'a', 'n', ' ', 'a', 'ğ', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
tapan ağacı kelimesinin tersten yazılışı ıcağa napat diziliminde gösterilir.