tapan

tapan

a. hlk. Tarlaya atılan tohumu örtmek için gezdirilen, ağaçtan geniş araç, sürgü.


tapan

Tohum ekildikten sonra tarlayı düzeltmeye yarayan yassı ağaç araç, sürgü.


tapan

Duvar örerken aralara konulan ağaç, hatıl.


tapan

Hayvanlara kurulan tuzak.


tapan

Parça : Bir tapan ekmek.


tapan

Demir bel.


tapan

Kötü (renk için) : Tapan kilimi bana ver.


tapan

Testi.


tapan

Değirmeni ayarlamaya yarayan çarkın altındaki tahta bölüm.


tapan

Tarlalarda toprak altında yetişen, yumru biçiminde, kara, yenilebilen bir çeşit bitki.


tapan

Çevresi taş ve ağaçlarla çevrilmiş ağıl.


tapan

Basılmaktan sertleşmiş yol, toprak, kar.


tapan

Köşe yastığı.


tapan

Tohum ekildikten sonra toprağı düzeltmeye yarayan ağaç sürgü.


tapan

Eşik.


tapan

Tarlayı sürdükten sonra saban izlerini düzeltmeye yarayan ağaç


tapan

Tarlaya atılan tohumu örtmekte kullanılan çoklukla ağaç dallarından örülerek yapılmış geniş uzun alet. || tapan etmek: tohumların üzerini 'tapan'la kapamak


tapan

Tarla sürülürken saban veya pulluğun izlerini kapatmak ve tarlayı düzeltmek için kullanılan ağaç


tapan

Tohum ekildikten sonra tarlayı düzeltmeye yarayan uzun ve ağır ağaç


tapan İng. hlk.

Pastırmalık etlerin kurutulduktan sonra baskıya alınmasında kullanılan kalın direk.


tapan

Tohum atıldıktan sonra toprağı düzeltmek, dışarda kalan tohumları gömmek üzere toprağın üzerinden bir hayvan yardımı ya da elle gezdirilen, gözlerine çalı sokulmuş merdiven ya da büyükçe tahta. (Güllüce *Gümüşhacıköy -Amasya; Salman *Akkuş -Ordu; Bölükbaşı *Selim, *Çıldır, *Posof-Kars; *Ağın-Elazığ; Üreğil *Çankaya-Ankara; Emeğil *Pınarbaşı-Kayseri)


tapan

bk. taban.


tapan için benzer kelimeler


tapan, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'p', 'a', 'n', şeklindedir.
tapan kelimesinin tersten yazılışı napat diziliminde gösterilir.