tapan çeyhmeh

tapan çeyhmeh

Aldığı nesneyi vermemek, yadsımak.


tapan çeyhmeh için benzer kelimeler


tapan çeyhmeh, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'p', 'a', 'n', ' ', 'ç', 'e', 'y', 'h', 'm', 'e', 'h', şeklindedir.
tapan çeyhmeh kelimesinin tersten yazılışı hemhyeç napat diziliminde gösterilir.