haber bülteni

haber bülteni

a. Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla yayımladıkları kısa metin.


haber bülteni için benzer kelimeler


haber bülteni, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'b', 'e', 'r', ' ', 'b', 'ü', 'l', 't', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
haber bülteni kelimesinin tersten yazılışı inetlüb rebah diziliminde gösterilir.