haber vermek

haber vermek

1) bildirmek, haber ulaştırmak: “O evlerin ısıtılacağını, akşama sıcak yemek yapılacağını, evlerin ıssız olmadığını haber verirdi.” -A. Kutlu. 2) bir durumun, bir olayın belirtisi olmak: “Günlerden beri artan iştahsızlık ve derin yorgunluk fena günlerin yaklaştığını haber vermiş olabilirdi.” -P. Safa.


haber vermek için benzer kelimeler


haber vermek, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'b', 'e', 'r', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
haber vermek kelimesinin tersten yazılışı kemrev rebah diziliminde gösterilir.