hak kazanma

hak kazanma

istihkak.


hak kazanma için benzer kelimeler


hak kazanma, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'k', ' ', 'k', 'a', 'z', 'a', 'n', 'm', 'a', şeklindedir.
hak kazanma kelimesinin tersten yazılışı amnazak kah diziliminde gösterilir.