özsermayenin kazanma gücü

özsermayenin kazanma gücü

bk. özkaynak getirisi


özsermayenin kazanma gücü için benzer kelimeler


özsermayenin kazanma gücü, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 's', 'e', 'r', 'm', 'a', 'y', 'e', 'n', 'i', 'n', ' ', 'k', 'a', 'z', 'a', 'n', 'm', 'a', ' ', 'g', 'ü', 'c', 'ü', şeklindedir.
özsermayenin kazanma gücü kelimesinin tersten yazılışı ücüg amnazak nineyamreszö diziliminde gösterilir.