varlıkların kazanma gücü

varlıkların kazanma gücü

bk. aktif getirisi


varlıkların kazanma gücü için benzer kelimeler


varlıkların kazanma gücü, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'r', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', 'n', ' ', 'k', 'a', 'z', 'a', 'n', 'm', 'a', ' ', 'g', 'ü', 'c', 'ü', şeklindedir.
varlıkların kazanma gücü kelimesinin tersten yazılışı ücüg amnazak nıralkılrav diziliminde gösterilir.