kazanma

kazanma

a. Kazanmak işi: “Daha önce kazanılmış bir maharet, yeni bir maharet kazanmayı güçleş-tirir.” -C. Meriç.


kazanma

iktisâb.


kazanma için benzer kelimeler


kazanma, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'z', 'a', 'n', 'm', 'a', şeklindedir.
kazanma kelimesinin tersten yazılışı amnazak diziliminde gösterilir.