değer kazanma

değer kazanma İng. appreciation

1. Esnek kur sisteminde, bir ülkenin ulusal parasının diğer ülke ulusal parası karşısında değerli hâle gelmesi. 2. Tahvil, hisse senedi, bina, arsa, arazi vb. iktisadi varlıkların piyasa fiyatlarındaki artış.


değer kazanma için benzer kelimeler


değer kazanma, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'k', 'a', 'z', 'a', 'n', 'm', 'a', şeklindedir.
değer kazanma kelimesinin tersten yazılışı amnazak reğed diziliminde gösterilir.