heksaflorosilik asit

heksaflorosilik asit İng. hexafluorosilicic acid

Formülü H2SiF6, k.n. 19 °C olan ve suda bozunan bir gaz.


heksaflorosilik asit için benzer kelimeler


heksaflorosilik asit, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'k', 's', 'a', 'f', 'l', 'o', 'r', 'o', 's', 'i', 'l', 'i', 'k', ' ', 'a', 's', 'i', 't', şeklindedir.
heksaflorosilik asit kelimesinin tersten yazılışı tisa kilisorolfaskeh diziliminde gösterilir.