hiperbolik uzambilgisi

hiperbolik uzambilgisi İng. hyperbolic geometry

öklit koşutluk koyutunu yadsıyan bir uzambilgisi dalı.


hiperbolik uzambilgisi için benzer kelimeler


hiperbolik uzambilgisi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'p', 'e', 'r', 'b', 'o', 'l', 'i', 'k', ' ', 'u', 'z', 'a', 'm', 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
hiperbolik uzambilgisi kelimesinin tersten yazılışı isiglibmazu kilobrepih diziliminde gösterilir.