izdüşümsel uzambilgisi

izdüşümsel uzambilgisi İng. projective geometry

Uzambiçimlerin izdüşümsel özelliklerini inceleyen uzambilgisi dalı.


izdüşümsel uzambilgisi için benzer kelimeler


izdüşümsel uzambilgisi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'd', 'ü', 'ş', 'ü', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'u', 'z', 'a', 'm', 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
izdüşümsel uzambilgisi kelimesinin tersten yazılışı isiglibmazu lesmüşüdzi diziliminde gösterilir.