izdüşümsel erey

izdüşümsel erey İng. projective limit

bk. ters erey.


izdüşümsel erey için benzer kelimeler


izdüşümsel erey, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'd', 'ü', 'ş', 'ü', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'e', 'r', 'e', 'y', şeklindedir.
izdüşümsel erey kelimesinin tersten yazılışı yere lesmüşüdzi diziliminde gösterilir.