izdüşümsel dizge

izdüşümsel dizge İng. projective system

bk. ters dizge.


izdüşümsel dizge için benzer kelimeler


izdüşümsel dizge, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'd', 'ü', 'ş', 'ü', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'd', 'i', 'z', 'g', 'e', şeklindedir.
izdüşümsel dizge kelimesinin tersten yazılışı egzid lesmüşüdzi diziliminde gösterilir.