izdüşümsel özellikler

izdüşümsel özellikler İng. projective properties

A bir düzenli dizey olmak üzere, X'=AX biçimindeki bütün doğrusal dönüşümler altında değişmez kalan özellikler.


izdüşümsel özellikler için benzer kelimeler


izdüşümsel özellikler, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'd', 'ü', 'ş', 'ü', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'l', 'l', 'i', 'k', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
izdüşümsel özellikler kelimesinin tersten yazılışı relkillezö lesmüşüdzi diziliminde gösterilir.