izdüşümsel geometri

izdüşümsel geometri İng. projective geometry

Şekillerin izdüşümsel özeliklerini, yani izdüşümsel dönüşümler sonucunda değişmeyen özeliklerini inceleyen bir geometri dalı, projektif geometri. Doğruların paralelliği ve dikliği, aralıkların ve açıların eşitliği izdüşümsel olmayan özeliklerdir. Bu nedenle uzaklık ve açı kavramları izdüşümsel geometride yer alamaz.


izdüşümsel geometri için benzer kelimeler


izdüşümsel geometri, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'd', 'ü', 'ş', 'ü', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'g', 'e', 'o', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', şeklindedir.
izdüşümsel geometri kelimesinin tersten yazılışı irtemoeg lesmüşüdzi diziliminde gösterilir.