ilingesel izdüşümsel işlev

ilingesel izdüşümsel işlev

(…)Anlamdaş. ilingesel ters dizge.


ilingesel izdüşümsel işlev için benzer kelimeler


ilingesel izdüşümsel işlev, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'l', 'i', 'n', 'g', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'i', 'z', 'd', 'ü', 'ş', 'ü', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'v', şeklindedir.
ilingesel izdüşümsel işlev kelimesinin tersten yazılışı velşi lesmüşüdzi lesegnili diziliminde gösterilir.