hiyalin bölge

hiyalin bölge İng. hyaline zone

Balık otolitinde daha fazla ışığın geçmesine izin veren saydam bölge.


hiyalin bölge için benzer kelimeler


hiyalin bölge, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'y', 'a', 'l', 'i', 'n', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'g', 'e', şeklindedir.
hiyalin bölge kelimesinin tersten yazılışı eglöb nilayih diziliminde gösterilir.