hiyalin damlacıkları

hiyalin damlacıkları İng. hyaline droplets

Tubulus lümenlerinde serbest hâlde veya tubulus epitellerinin lizozomlarda birikerek sitoplazma içinde yuvarlak, pembe renkli damlacıklar hâlinde görülen, birincil idrarın proteinli kısımları. Glomeruler geçirgenliğin geçici veya sürekli arttığını gösterir.


hiyalin damlacıkları için benzer kelimeler


hiyalin damlacıkları, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'y', 'a', 'l', 'i', 'n', ' ', 'd', 'a', 'm', 'l', 'a', 'c', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
hiyalin damlacıkları kelimesinin tersten yazılışı ıralkıcalmad nilayih diziliminde gösterilir.