hiyalin zar

hiyalin zar İng. hyaline membrane

Fibrinin yıkım ürünleri, kan damarlarından sızan proteinler ve hücresel artıklardan oluşan, akciğer ödeminin özel bir biçimi. Akut interstisyel pnömoni, üremi, sığırların çayır amfizemi ve hiyalin zar hastalığı gibi kimi hastalıklarda dikkati çeker.


hiyalin zar için benzer kelimeler


hiyalin zar, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'y', 'a', 'l', 'i', 'n', ' ', 'z', 'a', 'r', şeklindedir.
hiyalin zar kelimesinin tersten yazılışı raz nilayih diziliminde gösterilir.