hiyalin zar hastalığı

hiyalin zar hastalığı İng. hyaline membrane disease

Yeni doğan hayvanlarda, sürfaktant yetersizliği veya yokluğu nedeniyle yüzey geriliminin yükselmesi sonucu, akciğer alveollerinin, bronşçuk ve alveoler kanalların eozinofilik hiyalin benzeri materyalle örtülmesiyle ve akciğerlerin ağır, et kıvamında, atelaktatik ve ödemli olmasıyla belirgin bozukluk, yeni doğanların sıkıntılı solunum sendromu, yeni doğanların uyum bozukluğu sendromu, respiratorik distres sendromu. Özellikle prematür ve şeker hastası annelerden doğan bebeklerde, taylarda, kuzu, domuz ve köpek yavruları ile bir buzağıda da görülür. Etkilenen taylarda solunum güçlüğü sonucu ortaya çıkan köpek havlama sesinden dolayı havlayan tay hastalığı olarak da adlandırılır.


hiyalin zar hastalığı için benzer kelimeler


hiyalin zar hastalığı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'y', 'a', 'l', 'i', 'n', ' ', 'z', 'a', 'r', ' ', 'h', 'a', 's', 't', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
hiyalin zar hastalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılatsah raz nilayih diziliminde gösterilir.