hiyalürinik asit

hiyalürinik asit İng. hyaluronic acid

1. Streptococcus pyogenes’in kapsülünde bulunan mukopolisakkarit. 2. Eklem sıvısı, göz sıvısı deri ve göbek kordonu başta olmak üzere, birçok dokuda hücrelere arası maddede bulunan, sülfat içermeyen yüksek moleküler ağırlıklı asidik bir mukopolisakkarit. Dejeneratif eklem hastalıklarının tedavisinde kullanılır.


hiyalürinik asit için benzer kelimeler


hiyalürinik asit, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'y', 'a', 'l', 'ü', 'r', 'i', 'n', 'i', 'k', ' ', 'a', 's', 'i', 't', şeklindedir.
hiyalürinik asit kelimesinin tersten yazılışı tisa kinirülayih diziliminde gösterilir.