hiyalüronik asit

hiyalüronik asit İng. hyaluronic acid

D-glükuronik asit ile N-asetil D-glikozamin disakkarit birimlerinden oluşan, molekül ağırlığı 8 milyon ve büyüklüğü 300 nm olan bir glikozaminoglikan. Hiyalüronat.


hiyalüronik asit İng. hyaluronic acid

Ekstrasellüler matriksin önemli bir komponenti olan ve proteinlerle ve diğer asitik polisakkaritlerle daha büyük kompleksler oluşturan, yüksek molekül ağırlığına sahip ve farklı disakkaritlerden oluşmuş, asitik bir polisakkarit, hiyalüronat.


hiyalüronik asit için benzer kelimeler


hiyalüronik asit, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'y', 'a', 'l', 'ü', 'r', 'o', 'n', 'i', 'k', ' ', 'a', 's', 'i', 't', şeklindedir.
hiyalüronik asit kelimesinin tersten yazılışı tisa kinorülayih diziliminde gösterilir.