homolog seri

homolog seri İng. homologue

Birbirini izleyen üyeleri arasında -CH2 veya katları kadar farklılık olan organik bileşikler serisi. Örnek olarak, alkanlar, alkenler, alkinler; metanol, etanol, propanol homolog seriler oluşturular.


homolog seri için benzer kelimeler


homolog seri, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'm', 'o', 'l', 'o', 'g', ' ', 's', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
homolog seri kelimesinin tersten yazılışı ires golomoh diziliminde gösterilir.