iççevrel özek

iççevrel özek İng. incenter

Bir üçgende iç açıların açıortaylarının kesişme noktası.


iççevrel özek için benzer kelimeler


iççevrel özek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 'ç', 'e', 'v', 'r', 'e', 'l', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'k', şeklindedir.
iççevrel özek kelimesinin tersten yazılışı kezö lerveççi diziliminde gösterilir.