ısıl özek

ısıl özek İng. thermal power-station

Kömür ya da akaryakıtla işleyerek elektrik erki üreten kuruluş.


ısıl özek için benzer kelimeler


ısıl özek, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 's', 'ı', 'l', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'k', şeklindedir.
ısıl özek kelimesinin tersten yazılışı kezö lısı diziliminde gösterilir.