ihracat mevzuatı

ihracat mevzuatı

bk. dışsatım mevzuatı


ihracat mevzuatı için benzer kelimeler


ihracat mevzuatı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', ' ', 'm', 'e', 'v', 'z', 'u', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
ihracat mevzuatı kelimesinin tersten yazılışı ıtauzvem tacarhi diziliminde gösterilir.