ihracata yönelik büyüme

ihracata yönelik büyüme

bk. dışsatıma yönelik büyüme


ihracata yönelik büyüme için benzer kelimeler


ihracata yönelik büyüme, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', 'a', ' ', 'y', 'ö', 'n', 'e', 'l', 'i', 'k', ' ', 'b', 'ü', 'y', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
ihracata yönelik büyüme kelimesinin tersten yazılışı emüyüb kilenöy atacarhi diziliminde gösterilir.