ihracata yönelik serflik

ihracata yönelik serflik

bk. ikinci serflik


ihracata yönelik serflik için benzer kelimeler


ihracata yönelik serflik, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', 'a', ' ', 'y', 'ö', 'n', 'e', 'l', 'i', 'k', ' ', 's', 'e', 'r', 'f', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
ihracata yönelik serflik kelimesinin tersten yazılışı kilfres kilenöy atacarhi diziliminde gösterilir.