ihracata yönelik endüstrileşme

ihracata yönelik endüstrileşme

bk. dışsatıma yönelik sanayileşme


ihracata yönelik endüstrileşme için benzer kelimeler


ihracata yönelik endüstrileşme, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', 'a', ' ', 'y', 'ö', 'n', 'e', 'l', 'i', 'k', ' ', 'e', 'n', 'd', 'ü', 's', 't', 'r', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', şeklindedir.
ihracata yönelik endüstrileşme kelimesinin tersten yazılışı emşelirtsüdne kilenöy atacarhi diziliminde gösterilir.