ihracata yönelik sanayileşme stratejisi

ihracata yönelik sanayileşme stratejisi

bk. dışsatıma yönelik sanayileşme


ihracata yönelik sanayileşme stratejisi için benzer kelimeler


ihracata yönelik sanayileşme stratejisi, 39 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', 'a', ' ', 'y', 'ö', 'n', 'e', 'l', 'i', 'k', ' ', 's', 'a', 'n', 'a', 'y', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', ' ', 's', 't', 'r', 'a', 't', 'e', 'j', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
ihracata yönelik sanayileşme stratejisi kelimesinin tersten yazılışı isijetarts emşeliyanas kilenöy atacarhi diziliminde gösterilir.