ikinci serflik

ikinci serflik İng. second serfdom, export-led serfdom

Batı Avrupa’da derebeyliğin dağıldığı onyedinci yüzyılda, Doğu Avrupa’da geniş topraklara sahip derebeylerinin özellikle tahıl üretimini artırmak için daha fazla köylüyü serf durumuna getirerek Batı Avrupa’ya tahıl dışsatımı yapmasıyla tanımlanan ve ondokuzuncu yüzyıl ortalarına kadar süren sistem.


ikinci serflik için benzer kelimeler


ikinci serflik, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 's', 'e', 'r', 'f', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
ikinci serflik kelimesinin tersten yazılışı kilfres icniki diziliminde gösterilir.