iki büklüm

iki büklüm

sf. 1. Beli bükük, öne doğru eğik (kimse). 2. zf. Beli bükük, öne doğru eğik bir biçimde: “Bütün yaz tarlanızda ter döktüm, çoluk çocuğumla iki büklüm çalıştım.” -N. Cumalı.


iki büklüm Fr. Brisé

iki büklüm için benzer kelimeler


iki büklüm, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'b', 'ü', 'k', 'l', 'ü', 'm', şeklindedir.
iki büklüm kelimesinin tersten yazılışı mülküb iki diziliminde gösterilir.