iki dilde

iki dilde Fr. bilingue

İki dil üzere yazılmış olan.


iki dilde için benzer kelimeler


iki dilde, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'd', 'i', 'l', 'd', 'e', şeklindedir.
iki dilde kelimesinin tersten yazılışı edlid iki diziliminde gösterilir.