yabancı dilde evirim

yabancı dilde evirim İng. foreign version

Sinema Çevrilmiş olduğu ülkenin dilinde olan, yerli dilde sözlendirilmesi yapılmamış evirim, özgün evirim.


yabancı dilde evirim için benzer kelimeler


yabancı dilde evirim, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'b', 'a', 'n', 'c', 'ı', ' ', 'd', 'i', 'l', 'd', 'e', ' ', 'e', 'v', 'i', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
yabancı dilde evirim kelimesinin tersten yazılışı mirive edlid ıcnabay diziliminde gösterilir.