kesintili evirim

kesintili evirim İng. mutilated version

Sinema 1. Herhangi bir filmin, yapımcı ya da yönetmenin isteği dışında kesintilere uğramış biçimi. 2. Özellikle denetleme sonucu kesintilere uğramış film.


kesintili evirim için benzer kelimeler


kesintili evirim, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'i', 'n', 't', 'i', 'l', 'i', ' ', 'e', 'v', 'i', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
kesintili evirim kelimesinin tersten yazılışı mirive ilitnisek diziliminde gösterilir.