kesintili anımsatma

kesintili anımsatma İng. individual prompt

Bir görüşmede görüşülenlere, soruları izleyen yanıt seçeneklerinin, tek tek ve duraklayarak, her birine yanıtlanma olanağı tanınarak sunulması.


kesintili anımsatma için benzer kelimeler


kesintili anımsatma, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'i', 'n', 't', 'i', 'l', 'i', ' ', 'a', 'n', 'ı', 'm', 's', 'a', 't', 'm', 'a', şeklindedir.
kesintili anımsatma kelimesinin tersten yazılışı amtasmına ilitnisek diziliminde gösterilir.