iki-doruklu dağılım

iki-doruklu dağılım İng. bimodal distribution

İki doruğun oluştuğu bir sıklık dağılımı.


iki-doruklu dağılım için benzer kelimeler


iki-doruklu dağılım, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', '-', 'd', 'o', 'r', 'u', 'k', 'l', 'u', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'm', şeklindedir.
iki-doruklu dağılım kelimesinin tersten yazılışı mılığad ulkurod-iki diziliminde gösterilir.