iki eli (kızıl) kanda olsa

iki eli (kızıl) kanda olsa

“elindeki iş ne kadar önemli olursa olsun” anlamında kullanılan bir söz: “Eğer gece vakti hekim lazım olursa sen benim pencerenin altına gel, bir nara bas, iki elim kızıl kanda olsa yetişirim.” -H. Taner.


iki eli (kızıl) kanda olsa için benzer kelimeler


iki eli (kızıl) kanda olsa, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'e', 'l', 'i', ' ', '(', 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', ')', ' ', 'k', 'a', 'n', 'd', 'a', ' ', 'o', 'l', 's', 'a', şeklindedir.
iki eli (kızıl) kanda olsa kelimesinin tersten yazılışı aslo adnak )lızık( ile iki diziliminde gösterilir.