iki gözüm kör olsun

iki gözüm kör olsun

doğru söylendiği kanıtlanmak istendiğinde söylenen yemin sözü.


iki gözüm kör olsun için benzer kelimeler


iki gözüm kör olsun, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', 'm', ' ', 'k', 'ö', 'r', ' ', 'o', 'l', 's', 'u', 'n', şeklindedir.
iki gözüm kör olsun kelimesinin tersten yazılışı nuslo rök müzög iki diziliminde gösterilir.