iki gözüm

iki gözüm

ünl. Okşayıcı bir seslenme sözü: “İşsizlikten şikâyet edenlere hak veririm iki gözüm, hak veririm doğrusu.” -N. Hikmet.


iki gözüm için benzer kelimeler


iki gözüm, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', 'm', şeklindedir.
iki gözüm kelimesinin tersten yazılışı müzög iki diziliminde gösterilir.