iki kabuklular

iki kabuklular Lat. bivalvia

Çift kabuklu yumuşakça.


iki kabuklular için benzer kelimeler


iki kabuklular, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'k', 'a', 'b', 'u', 'k', 'l', 'u', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
iki kabuklular kelimesinin tersten yazılışı ralulkubak iki diziliminde gösterilir.