iki kutuplu sinir gözesi

iki kutuplu sinir gözesi İng. bipolar nerve-cell

(karşılık: bipolar nöron), (Lat. bis = iki defa, Lat. polus=kutup, Yun. neuron = sinir): Bir akson ile karşı kutbunda büyük bir dendrit taşıyan sinir gözesi.


iki kutuplu sinir gözesi için benzer kelimeler


iki kutuplu sinir gözesi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'k', 'u', 't', 'u', 'p', 'l', 'u', ' ', 's', 'i', 'n', 'i', 'r', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
iki kutuplu sinir gözesi kelimesinin tersten yazılışı isezög rinis ulputuk iki diziliminde gösterilir.