iki makaralık film

iki makaralık film İng. two reelers

Sinema İki makara uzunluğunda (yaklaşık 600 m) film. (Sinemanın ilk döneminde öykülü filmler genellikle, tek, iki ya da üç makaralıktı).


iki makaralık film için benzer kelimeler


iki makaralık film, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'm', 'a', 'k', 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'f', 'i', 'l', 'm', şeklindedir.
iki makaralık film kelimesinin tersten yazılışı mlif kılarakam iki diziliminde gösterilir.