iki soluklu

iki soluklu İng. two toes Congo eel

Kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımının, iki soluklugiller (Amphiumidae) familyasından, 90 cm kadar uzunlukta, mavi kara renkli, Kuzey Amerika'da yaşayan bir amfibyum türü.


iki soluklu İng. two toes Congo eel

(Amphiuma means) Kuyruklular (Urodela) takımının iki-soluklugiller (Amphiumidae) familyasından bir amfibyum türü. Uzunluğu 90 cm. Mavi-kara renklidir. Kuzey Amerikanın güneydoğusunda yaşar.


iki soluklu için benzer kelimeler


iki soluklu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 's', 'o', 'l', 'u', 'k', 'l', 'u', şeklindedir.
iki soluklu kelimesinin tersten yazılışı ulkulos iki diziliminde gösterilir.