soluklu abanık

soluklu abanık Fr. consonne aspirée

Ötümlü olsun, ötümsüz olsun patladıktan sonra bir zaman soluklu bir sesle devam edebilen abanık: Yuncada aşağı yukarı / değerinde olan ph ( TARAZLI, Dense ), Sanskitçede M ( ORTA TARAZLI, Moyenne ) gibi. bk. .


soluklu abanık için benzer kelimeler


soluklu abanık, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'l', 'u', 'k', 'l', 'u', ' ', 'a', 'b', 'a', 'n', 'ı', 'k', şeklindedir.
soluklu abanık kelimesinin tersten yazılışı kınaba ulkulos diziliminde gösterilir.