ikil Pareto eğrisi

ikil Pareto eğrisi İng. double Pareto curve

(Kuramsal istatistik) Düşey eksenin, iki Pareto türü işlevin toplamını gösterdiği sürekli bir sıklık işlevi : (…) Burada A ve B, değişmezlerdir.


ikil Pareto eğrisi için benzer kelimeler


ikil Pareto eğrisi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', ' ', 'P', 'a', 'r', 'e', 't', 'o', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
ikil Pareto eğrisi kelimesinin tersten yazılışı isirğe oteraP liki diziliminde gösterilir.